Zakonska podlaga

»Z 15.04.2005 je stopila v veljavo sprememba Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 67/02), ki v 33. a členu določa, da mora lastnik oz. uporabnik čolna na motorni pogon z močjo večjo kot 3,7 kW, ki je vpisan pri Upravi RS za pomorstvo, skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam zaradi smrti, telesne poškodbe in prizadetega zdravja.«  (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200535&stevilka=1160)

Obvezno zavarovanje plovil od 15.04.2005.

Minimalna zavarovalna vsota za škode iz posameznega škodnega dogodka za RS znaša 208.646 EUR. Dokazilo o sklenjenem zavarovanju bo potrebno predložiti tudi pri podaljšanju veljavnosti dovoljenja za plovbo. Kdor bo imel na dan uveljavitve obveznega zavarovanja veljavno plovno dovoljenje bo moral skleniti zavarovanje za obdobje do konca poteka veljavnosti le-tega. Lastnikom čolnov priporočamo, da pravočasno sklenejo pogodbo o zavarovanju proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam. V kolikor lastnik čolna ne bo sklenil obveznega zavarovanja odgovornosti proti tretjim osebam so predvidene sankcije v skladu z zakonom in uvedba postopka izbrisa čolna iz vpisnika.

Z dnem 08.06.2002 je stopil v veljavo Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah (Ur.l. RS, št. 45/02), ki med ostalim v 2. odst. 78. člena določa, da Uprava RS za pomorstvo po uradni dolžnosti uvede postopek za izbris čolna, ki mu je poteklo dovoljenje za plovbo, če v roku 6 mesecev od dneva, ko je začel veljati navedeni pravilnik, ni bilo podaljšano dovoljenje za plovbo.

V izogib težavam, ki bi nastale zaradi ponovnega vpisa čolna, vam v primeru, da želite podaljšati veljavnost dovoljenja za plovbo, svetujemo, da se za datum pregleda čolna po telefonu dogovorite z odgovorno osebo vpisnika, pri katerem je vaš čoln vpisan. Tako se boste izognili daljšemu čakanju za pregled čolna in dodatnim stroškom.

Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah (Ur.l. RS, št. 45/02) prinaša med drugim tudi novosti pri opremi oseb na jadralni deski – le te morajo imeti na sebi, pri moči vetra nad 4 po Beauforjevi lestvici, rešilni jopič z rdečo baklo. Rešilni jopič z rdečo baklo morajo imeti na sebi tudi osebe na vodnem skuterju.

Izbirate lahko med kakovostnimi zavarovanji, ki vam zagotavljajo širši ali pa ožji izbor zavarovalnih kritij, za čas plovbe in v času mirovanja plovila.

Vodna plovila postajajo vedno bolj priljubljena in njihovo število nenehno narašča. Vedno več je lastniških in čarterskih plovil, predvsem na morju. Prav zato se nevarnost nesreče zelo povečuje.

Za plovila lahko sklenete zavarovanje samega plovila – kasko zavarovanje in odškodninsko odgovornost lastnika ali upravljavca plovila za osebne in materialne škode.

Po jahtnem zavarovanju se zavarujejo plovila višjih vrednosti, plovna odgovornost in plovni kasko,
obvezno zavarovanje odgovornosti lastnika ali upravljavca plovila ter kasko zavarovanje plovil, ki se uporabljajo za šport in razvedrilo pa je namenjeno vsem preostalih plovilom.