Na podlagi drugega odstavka 545. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/2015) sporočamo, da:
– AKVIZITOR d.o.o. ali kdo od zavarovalnih posrednikov, ki je v njej zaposlen, nima neposrednega ali posrednega deleža, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu zavarovalnice;
– nima nobena zavarovalnica oziroma od nje odvisna družba neposreden ali posreden delež, ki predstavlja več kot 10 % delež glasovalnih pravic ali delež v kapitalu AKVIZITOR d.o.o.