Janez KOROŠEC, Višnja vas 10/D, 3212 Vojnik, je na podlagi Zakona (Ur.I. RS, 13/2000) pridobil dne 21.02.2003 od AZN dovoljenje št. 30220-409/03-4-BM za opravljanje storitev zavarovalnega zastopanja.

Nina KOŠTOMAJ, Višnja vas 10/D, 3212 Vojnik, je na podlagi Zakona (Ur.I. RS, 13/2000) pridobila dne 27.11.2003 od AZN dovoljenje št. 30220-2089/03-4-ZN za opravljanje storitev zavarovalnega zastopanja.