Ta register zavarovalnih zastopnikov se vodi na podlagi tretjega odstavka 231 člena Zakona o Zavarovalništvu (ZZavar).
a) Podatki o zavarovalnih zastopnikih v zavarovalni zastopniški družbi

Ime in priimek Naslov stalnega prebivališča ( ulica, hišna štv., kraj, poštna štv. šifra občine, šifra države Datum izdanega dovoljenja in štv. (številka) Morebitna omejitev pooblastil zavarovalnega zastopnika Datum zaposlitve oziroma datum sklenitve pogodbe o zavarovalnem zastopanju
Janez KOROŠEC 21.02.2003 30220-409/03-4-BM ne 24.12.2003
Nina KOŠTOMAJ 27.11.2003  30220-2089/03-4-ZN ne *
Vanda ZYDER 13.05.2004 30220-776/04-30 ne *

V evidenci so upoštevane spremembe 24. December 2003 do 2016
Ostali registri, ki jih vodi Agencija za zavarovalni nadzor so dostopni na spletnem naslovu: www.a-zn.si