Vrste popustov

Dolgoročni popust od 10 do 20 %
Komercialni 5%
Posebni popust – izredni do 50 %
Gotovinski popust 4 %
Vse je stvar dogovora in bonitet zavarovanca in njegovih povezanih oseb !

Plačila zavarovalnih premij

Gotovinsko plačilo, polletno plačilo, četrt letno plačilo in ena + 10 obrokov TRR
Fizične osebe: gotovina, trajnik, položnice (obresti nad tremi obroki),
Pravne osebe: fakture