Družba AKVIZITOR d.o.o. se zavezuje, da v nobenem primeru, razen v primeru zlorab, kriminalnih dejanj in ostalih kršitev veljavne slovenske zakonodaje, podatki pridobljeni preko obrazcev za on-line registracijo trgovcev oz. agencij ter ostali na kakršenkoli način posredovani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, ki nimajo pravne podlage s poslovanjem družbe AKVIZITOR d.o.o. 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004) in Zakonom o zavarovalništvu.

Družba AKVIZITOR d.o.o. ne more in tudi ne prevzema nikakršnih odgovornosti, tako kazenskih kot civilnih, ki so posledica zlorab oz. temeljijo na kršitvah zakona s strani uporabnikov storitev sistema www.akvizitor.si in ostalih povezanih sistemov!