Najprej ustavite vozilo ter zavarujte in označite kraj prometne nesreče. Pomagajte poškodovanim in pokličite reševalno postajo (112), če je potrebno. Sodelujte pri ugotavljanju dejstev in okoliščin.

Kdaj pokličemo policijo?

Policijo je potrebno obvestiti (113) v naslednjih primerih: 

 • če v prometni nesreči nastane večja materialna škoda ali če pride do telesnih poškodb,
 • če sumite, da je voznik soudeleženega vozila pod vplivom alkohola,
 • če je v prometni nesreči udeleženo vozilo tuje registracije,
 • če kateri od udeležencev prometne nesreče noče dati podatkov o vozilu in vozniku,
 • če se z voznikom soudeleženega vozila ne morete sporazumeti o krivdi za nastalo nesrečo,
 • če soudeleženec pobegne s kraja prometne nesreče,
 • če sumite, da je prometna nesreča povzročena namerno,
 • če ne pride do direktnega trčenja med vozili (škoda je nastala zaradi izogibanja prometni nesreči),
 • če udeleženec odkloni sestavo in podpis Evropskega poročila o prometni nesreči oz. če tega poročila nimate.

Do prihoda policije morajo ostati poškodovana vozila v nespremenjenem položaju.

Ko prometna policija naredi zapisnik o prometni nesreči, jih prosite, da vam posredujejo podatke o vozniku in lastniku soudeleženega vozila, številki zavarovalne police in zavarovalnici, ki jo je izdala. Tako oškodovanec (pri izpolnjevanju odškodninskega zahtevka) kot tudi povzročitelj (pri prijavi škodnega primera odgovornosti) potrebujeta te podatke pri prijavi prometne nesreče pri zavarovalnici.

Kdaj ukrepamo sami, brez policije?

Najprej mirno ugotovite, kako je prišlo do nesreče in fotografirajte, če imate pri roki fotoaparat. Odstranite vozilo in morebitne druge predmete s cestišča, da ne ovirate drugih udeležencev v prometu. S soudeleženim voznikom si vljudno izmenjajte osebne podatke, podatke o vozilu in zavarovalnici in na kraju nesreče izpolnite Evropsko poročilo o prometni nesreči, kar poenostavi postopek uveljavljanja škodnega zahtevka.

Pri izpolnjevanju evropskega poročila natančno odgovorite na vsa vprašanja v skladu z navodili na hrbtni strani. Oškodovanec naj poročilo o prometni nesreči in podatke povzročitelja s številko zavarovalne police čim prej (vsekakor pa v roku, ki je določen v zavarovalnih pogojih) posreduje zavarovalnici in avtomobil pripelje na ocenitev škode.

Prometna nesreča v normalnih okoliščinah (nasvet, ki ni nikoli odveč):

 • Manjša prometna nesreča Avtomobilska odgovornost ( brez telesnih poškodb) povzročitelj in oškodovanec (povzročitelj prizna svojo krivdo za nesrečo in podpiše Evro obrazec in prizna krivdo).
 • Manjša prometna nesreča Avtomobilski kasko – lastna škoda, zavarovanec je oškodovanec.

V obeh primerih je potrebno poklicati na 112 obvestiti regijski center o nesreči, da se nezgoda registrira klic se hrani trideset dni po klicu. To prijavo potem dobi zavarovalnica za reševanje zavarovalnega primera. Zapišite si (za lastno evidenco) uro in dan škode.

Ogledi poškodovanih vozil

Če avtomobil po nesreči ni več vozen oziroma ste ga takoj odpeljali na servis, obvestite zavarovalnico, kam lahko pride cenilec oceniti škodo. Zavarovalnice opravijo oglede poškodovanih vozil v vseh predstavništvih, poslovnih enotah in pooblaščenih ter pogodbenih servisih.

Po ocenitvi škode in izpolnitvi odškodninskega zahtevka lahko avto popravite, zavarovalnica pa vam (pri nespornem vzroku prometne nesreče) povrne stroške po predložitvi računov in njihovi primerjavi z zapisnikom o ogledu vozila. Če svoje vozilo popravljate v lastni režiji, vam zavarovalnica povrne stroške popravila v skladu z zapisnikom o ogledu vozila in v skladu s pravilnikom o likvidaciji škode.
Zavarovalnice uporabljajo izkustveni normativ (pavšal) v višini 70% realnega predračuna.

Povrnitev stroškov za popravilo vozila pripada voznikom (lastnikom) vozila, ki so bili v prometni nesreči udeleženi kot oškodovanci. Vozniki, ki so povzročili prometno nesrečo nosijo nastalo škodo na svojem vozilu sami, razen če imajo svoje vozilo kasko zavarovano. Lahko dobijo povrnjeno tudi morebitno škodo zaradi lastnih telesnih poškodb, če imajo sklenjeno dodatno zavarovanje voznika (AO – plus).

Povzročimo prometno nesrečo, kjer oškodovanec ni prisoten

V tem primeru si zabeležite registrsko številko poškodovanega vozila in na policijski postaji povprašajte o podatkih lastnika poškodovanega vozila, ki ga nato obvestite o prometni nesreči. Za brisalci oškodovančevega vozila pa pustite listek s svojimi podatki.

Za sklenitelje Assistence

Zavarovanci, s sklenjenim zavarovanjem 24 – urne brezplačne pomoči na cesti Assistance, morajo v primeru potrebe pomoči (prometna nesreča, mehanska okvara) takoj in brez kakršnekoli lastne intervencije poklicati 24-urni asistenčni center.

Kadar ima zavarovanec sklenjeno dopolnilno kombinacijo Assistence, dobi od sklepalca posebno vizitko z navodili in domačimi in tujimi telefonskimi številkami za asistenčni klic!

Kako ravnati, če je udeleženec v prometni nesreči tujec?

Pokličite policijo, ki naredi policijski zapisnik, v katerem so navedeni podatki tujega zavarovanca. Iz njih je razvidno, pri kateri zavarovalnici je zavarovan. To je pomembno tako za uveljavljanje škode kot za ugotavljanje, katera zavarovalnica v Sloveniji bo reševala vaš škodni primer.

Slovenske zavarovalnice so namreč pooblaščenke tujih zavarovalnic, kar pomeni, da rešujejo škode v imenu te tuje zavarovalnice. Katera zavarovalnica v Sloveniji je pooblaščenka te tuje zavarovalnice boste izvedeli na Slovenskem zavarovalnem združenju v Ljubljani.

Zavarovalnico čim prej obvestite o škodnem primeru. Opravila bo ogled vozila in navezala stike z matično tujo zavarovalnico, pri kateri je bil zavarovan povzročitelj prometne nesreče.

Vse zavarovalnice nudijo svojim zavarovancem (ne glede na to, če je pooblaščenka tuje zavarovalnice ali ne) nudijo t.i. uslužnostne oglede. To pomeni, da opravimo ogled poškodovanega vozila in pripravimo cenilni zapisnik, ki ga potem posredujemo ustrezni zavarovalnici v Sloveniji (pooblaščenki tuje zavarovalnice). Če je to potrebno, posredujemo cenilni zapisnik in zahtevek za uveljavitev odškodnine tuji zavarovalnici. Ta kontaktira povzročitelja škode in rešuje odškodninski zahtevek skladno s svojimi določili.

Izkušnje kažejo, da udeleženci v prometnih nesrečah velikokrat prekličejo svoje izjave o krivdi, zato je dobro, da obstaja o nesreči policijski zapisnik. Tuje (in domače) zavarovalnice namreč odgovornost ugotavljajo po obstoječem policijskem zapisniku.

Roki za izplačilo odškodnine so v povprečju tri mesece. Vzroka sta največkrat čakanje na policijski zapisnik (tudi do dva meseca) in preverjanje matične tuje zavarovalnice (pravilnost in upravičenost zahtevka).