Ime družbe:
Skrajšano ime:
Sedež družbe:

Matična številka:
Davčna številka:
Osnovni kapital:
Licenca:
Vpis družbe:

Datum registracije:

Direktor:
Prokurist :

Transakcijski račun:

Ustanovitelj:
Lastnik:

Spletna stran:
E-mail:
Mobi:

AKVIZITOR d.o.o., Zavarovalna zastopniška družba
AKVIZITOR D.O.O.
Višnja vas 010/D, SI – 3212 Vojnik

1883534
93366060
8.763,00 €
30220-2249/03-4-ZN Agencije za zavarovalni nadzor z dne 15.12.2003
Družba je vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Celju, št. registracijskega vložka 1/08053/00

24. december 2003

Nina Koštomaj
Janez KOROŠEC, univ.dipl.inž.tehnol.prom.

SI56 0400 1004 8782 065, Nova KBM

Janez KOROŠEC
Janez KOROŠEC

www.akvizitor.si
info@akvizitor.si
+386 (41) 641-985