Izvensodno varstvo pravic

Najpogostejše oblike izvensodnega reševanja sporov so:

  • mediacija (posredovanje),
  • konciliacija (pomirjanje): sodna ali izvensodna,
  • poravnava,
  • arbitraža.

Mediacija je eden od institutov izvensodne poravnave

Mediacija je postopek, v katerem se stranke, ki so v sporu, ob pomoči tretje osebe (mediatorja) pogovorijo, ugotovijo, kje so točke njihovega spora, si izmenjajo stališča, izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in strahove ter poskušajo najti rešitev za svoj spor, ki bo ustrezal vsem stranem. Z vključitvijo v mediacijski proces prevzamete nadzor nad sprejemanjem odločitev v svojem življenju.

Mediacija je prostovoljen proces, kar pomeni, da nas v to nihče ne more prisiliti.

Prav tako je zunajsoden proces, kar pomeni, da poteka ločeno od postopkov na sodišču. Če je postopek mediacije neuspešen, torej če stranke ne dosežejo dogovora, še vedno lahko za ta isti spor sprožijo ustrezen postopek pred sodiščem. Informacije, ki jih pridobimo v postopku mediacije pa ne moremo uporabiti v sodnem postopku.

Mediator je neodvisna oseba, kar pomeni, da je v postopku mediacije nevtralen, da ne zastopa nobene od strani, ampak le vodi mediacijski postopek, se trudi vzpostaviti komunikacijo med strankami ter ustvariti prijazno klimo, v kateri so vse strani enakovredne. Prav tako pomaga, da sprte strani oblikujejo rešitev, ki bo v obojestransko zadovoljstvo.

Na mediacijskem sestanku so prisotni mediator ter sprte stranke (medianti). Če stranke želijo oz. jih karkoli zanima je priporočljivo da se že pred postopkom posvetujejo z odvetnikom ali drugim strokovnjakom (npr. psihologom, socialnim delavcem, davčnim svetovalcem itd.).

Katere spore lahko rešujemo z mediacijo?

Z mediacijo lahko rešujemo družinske, sosedske, potrošniške spore, spore med najemniki in najemodajalci, v šoli, na delovnem mestu, med organizacijami, spore majhne vrednosti ter druge spore. Težko je napovedati koliko časa traja postopek, ker je to odvisno od zapletenosti problema in od pripravljenosti strank za sodelovanje. Po navadi pa zadostuje eden do šest pogovorov, ki trajajo od ure do ure in pol.

Uspešnost mediacijskih postopkov je zelo visoka, saj izkušnje strokovnjakov kažejo, da se dele strank, ki dosežejo končni sporazum v mediacijskem postopku giblje okoli 85%.
Za dodatne informacije lahko kontaktirate mediacijski center, kako se dodeli mediator ter kje in kdaj se mediacija opravlja:

Slovensko Zavarovalno Združenje 
Mediaciski center 
Železna cesta 14
p.p. 2512
SI-1000 Ljubljana 
Tel.: +386 1 473 56 99
Fax.:+386 1 473 56 92
E-mail: info@zav-zdruzenje.si