Katere pse in mačke se lahko zavaruje?

Zavarujejo se lahko rodovniški in nerodovniški psi in mačke, starejši od treh mesecev. Vse živali morajo biti cepljene in razpoznavne, imeti morajo identifikacijski dokument.

A. Osnovno zavarovanje za pse in mačke

Krije škodo, ki nastane zaradi:

 • pogina živali zaradi bolezni,
 • pogina živali zaradi nezgode,
 • usmrtitve brez bolečin zaradi neozdravljivih bolezni,
 • usmrtitve brez bolečin zaradi neozdravljiv poškodb.

B. Dodatno zavarovanje stroškov zdravljenja za pse in mačke

Z dodatnim zavarovanjem za stroške zdravljenja si zagotovite kritje stroškov veterinarskih storitev. Zajema ambulantno zdravljenje največ štirih bolezni v celoti, pri vsaki zavarovani živali.

C. Dodatno zavarovanje odgovornosti iz posesti psa

Krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi poškodovanja oseb ali stvari, ki izvira iz posesti psa.

D. Dodatno zavarovanje legla za pse

Pri rodovniških psicah je možno zavarovati tudi nevarnost izgube mladičev pred, na in po porodu.

E. Doplačilo za poškodbe med prevozom

 • doplačilo + 10 % od zavarovalne vsote.

Popusti 

 • Poseben popust za večje skupine zavarovancev, kot so kinološka društva, felinološka društva in združenja.

Kaj storiti, če zavarovana žival zboli ali se poškoduje?

 • Žival je potrebno takoj odpeljati k doktorju veterinarske medicine, se ravnati po njegovih navodilih in ukreniti vse potrebno za preprečitev oziroma zmanjšanje nadaljnje škode.
 • Če želi zavarovanec uveljavljati kritje stroškov zdravljenja v tujini, se mora o tem predhodno dogovoriti z zavarovalnico.

Kako je s povračilom stroškov zdravljenja veterinarskih storitev?

 • Pri vsaki veterinarski storitvi del stroškov zdravljenja krije zavarovanec (soudeležba zavarovanca se dogovori ob sklenitvi zavarovanja).
 • Če je veterinarsko storitev opravila veterinarska ustanova, ki ima z zavarovalnico podpisano pogodbo, lahko zahtevek za izplačilo zavarovalnine za del stroškov zdravljenja, ki jih krije zavarovalnica, zavarovalnici poda veterinarska ustanova.
 • Če je veterinarsko storitev opravila veterinarska ustanova brez pogodbe, zahtevek za izplačilo zavarovalnine za stroške zdravljenja zavarovalnici poda zavarovanec sam. To velja tudi za stroške zdravljenja v tujini.

Kaj v primeru tragične smrti ljubljenčka?

 • Takoj po tragičnem dogodku je potrebno obvestiti pristojnega doktorja veterinarske medicine ali drugo uradno osebo, če to zahtevajo okoliščine (policija, inšpekcija…).
 • Veterinar napiše veterinarsko poročilo in po potrebi odredi patoanatomsko sekcijo poginule živali (obdukcija).
 • Lastnik živali mora obvestiti zavarovalnico o nastanku zavarovalnega primera najkasneje v treh dneh od dneva, ko zanj izve.