»Odgovornost je res moja, toda jaz ne bom plačal!«

Pri otrocih je bil in je še vedno mnogokrat uporabljen stavek: “Jaz nisem kriv!” Vsi smo ga uporabljali predvsem po storjenih lumparijah, da bi se izognili graji ali celo kazni. Nihče si ne želi biti kriv, pa naj bo krivda upravičena ali ne. Vendar je krivdo potrebno priznati, s tem pa sprejeti tudi posledice.

Poznamo rek: “Mali otroci – mali problemi, veliki otroci – veliki problemi.” Če ne prej, postanemo polno odgovorni za svoja dejanja, ko odrastemo. Nič več ne pomaga, če imamo zaščitniške starše, saj se moramo za svoja dejanja zagovarjati sami. Sami sprejemamo tudi posledice in kazni. Vendar v nesrečnih situacijah le nismo tako sami. Pomagajo nam lahko zavarovalnice s svojimi produkti v okviru zavarovanj odgovornosti.

Poznamo različne oblike odgovornosti:

  • avtomobilska odgovornost,
  • zasebna odgovornost,
  • odgovornost iz hišne in zemljiške posesti,
  • klasična splošna odgovornost (SCO),
  • delodajalčeva odgovornost,
  • odgovornost nepremičninskih posrednikov,
  • zdravniška odgovornost,
  • proizvajalčeva odgovornost …

Z vstopom tujih zavarovalnic na slovenski zavarovalniški trg se je ponudba tovrstnih produktov zelo razširila. Da bo izbor dovolj širok in da bodo le-ti ustrezali potrebam zavarovalcev, bodo domače zavarovalnice morale svoje produkte še bolj prilagoditi. Težava predvsem nastopi, ko potrebujemo višja kritja. Lahko jih dobimo, vendar so v večini zavarovalnic premije za visoka kritja predraga.

Zavarovanje za odgovornost ima v tujini sklenjeno vsak, ki se profesionalno ukvarja s kakšno dejavnostjo. S tem zavaruje svoje premoženje pred odškodninskimi tožbami tretjih oseb. Tako bi zavarovanje odgovornosti morali imeti sklenjeno – pek, frizer, učitelj, da ne govorimo o zdravnikih, varnostnih službah, projektantih, gradbincih itd..

Poglejmo primer:

Gospodu Tadeju je med odhodom iz trgovine na mokrih tleh spodrsnilo. Pri padcu si je zlomil desno roko. Zaradi te poškodbe je bil na zdravljenju tri tedne, nakar je nadaljeval s terapijo v zdravilišču. Odločil se je, da bo tožil lastnika trgovine. Sodnik je prisodil tožbo v korist tožnika in dodelil, da mora lastnik trgovine poravnati stroške zdravljenja, sodišča in plačevati Tadeju mesečno rento. Tadej je 32-letni akademski violinist in se je preživljal z igranjem violine v orkestru Slovenske filharmonije. Zaradi poškodbe desne roke, ki ni več tako okretna kot prej, ne more več opravljati svojega dela. Lastnik trgovine je pričakoval, da bo moral plačati kakšno kazen zaradi malomarnosti in Tadejevo zdravljenje. Vendar ni pričakoval, da bo moral Tadeju plačevati vsak mesec po 500 €!

Višina odškodnin v Sloveniji še zdaleč ne dosega tistih v ZDA. Vendar je vedno višja, saj je že marsikdo ugotovil, da lahko na račun nepazljivosti, malomarnosti ali slučajnih napak že kar dobro služi. Zato smo podjetja, samostojni podjetniki in celo običajni prebivalci primorani poskrbeti za zaščito ustvarjenega premoženja.
Nihče si ne želi prodati celotno prigarano premoženje zaradi nehote storjene napake. Kaj šele, da bi morali leta in leta odplačevati takšno ali drugačno odškodnino.

Odločitev, kje in kako se boste zavarovali, je vedno vaša. Vendar vam priporočam, da dobro proučite ponudnike, saj so razlike v višini premij včasih kar velike. Še večje razlike, kar je še pomembneje, pa so v višini in obsegu zavarovalnih kritij. Vzemite si čas in pridobite ponudbe različnih zavarovalnic. Izberite tisto, ki kvalitetno pokriva vaše potrebe – ne več in ne manj.

Marsikdo je že ugotovil, da lahko na račun nepazljivosti, malomarnosti ali slučajnih napak že kar dobro služi. Zato smo podjetja, samostojni podjetniki in celo običajni prebivalci primorani poskrbeti za zaščito ustvarjenega premoženja. Nihče si ne želi prodati celotno prigarano premoženje zaradi nehote storjene napake. Kaj šele, da bi morali leta in leta odplačevati takšno ali drugačno odškodnino.

Odločitev, kje in kako se boste zavarovali, je vedno vaša. Vendar vam priporočam, da dobro proučite ponudnike, saj so razlike v višini premij včasih kar velike. Še večje razlike, kar je še pomembneje, pa so v višini in obsegu zavarovalnih kritij. Vzemite si čas in pridobite ponudbe različnih zavarovalnic. Izberite tisto, ki kvalitetno pokriva vaše potrebe – ne več in ne manj.