Kasko zavarovanje plovil, ki se uporabljajo za šport in razvedrilo

Kaj krije zavarovanje? 
Zavarovanje krije škodo, ki nastane na trupu plovila, obvezni opremi, na pogonskem motorju in dodatni opremi, ki je navedena na seznamu, ki je sestavni del pogodbe.

Zavarovanje obsega:

 • trup plovila,
 • pogonski motor in/ali jadra,
 • obvezno opremo.

Zavarovanje proti vsem rizikom krije fizično izgubo in poškodbo, ki nastane na zavarovanem plovilu zaradi:

 • pomorskih rizikov (brodolom, nasedanje, trčenje…),
 • eksplozije, požara, strele,
 • vlomske tatvine, ropa,
 • izvlečenja na obalo, splavitve, dviganja,
 • nepooblaščene uporabe plovila,
 • objestnega poškodovanja s strani tretjih oseb.

Kriti so tudi stroški, ki bi nastali zaradi:

 • popolne izgube plovila ali prepustitve,
 • delne škode plovila,
 • ugotavljanja in reševanja zavarovalnega primera,
 • stroški povzročeni neposredno z nastopom zavarovalnega primera,
 • prispevek v generalno havarijo,
 • reševanja in izplačila nagrade za reševanje.

Odbitna franšiza za delno škodo je lahko 1% ali 2% od zavarovane vrednosti plovila.

Popolna izguba (samo ožje kritje proti polni izgubi) krije: 

 • popolna izguba plovila z motorjem in opremo ali prepustitev,

reševanje in nagrada za reševanje (razen v primeru tatvine, ropa in piratstva).

Posebni dogovori

Zavarovanje je po posebnem dogovoru in doplačilu premije:

 • stroške dviganja potopljenega plovila oz. odstranitev plovila,
 • inventar na plovilu, predmete za osebno rabo, lov, ribolov,
 • plovilo med prevozom po kopnem,
 • plovilo med treningi ali tekmovanji,
 • plovilo med oddajanjem v najem proti plačilu,
 • plovilo med uporabo za poučevanje jadranja,
 • razširitev geografskih meja plovbe.

 

Česa zavarovanje ne krije?

Zavarovanje ne krije škod, ki bi nastale zaradi naklepa, hude malomarnosti zavarovanca ipd. Ravno tako niso krite škode, ki bi nastale zaradi:

 • plovne nesposobnosti plovila, pomanjkljivega vzdrževanja, dotrajanosti, skritih napak,
 • raztrganja jader, cerad, vrvi razen če ni to posledica požara, eksplozije, strele, nasedanja, udarca ali trčenja, nezadostnega privezovanja in sidranja,
 • okvare pogonskega motorja (stroje-lomne škode),
 • prevoza po kopnem, na tekmovanjih, pri opravljanje obrti, oddajanju v najem, stroške dviganja, razen v primerih, ko je to posebej dogovorjeno,
 • družbenopolitičnih nemirov, vojnih rizikov, eksplozije atomskega jedra, žarčenja, ionizacije, poplave, potresa, vulkanskega izbruha, nedovoljene trgovine in tihotapstva…

Od česa je odvisna premija?

Premija je odvisna od:

 • zavarovalne vsote (to je dejanska, trenutna tržna vrednost plovila ter opreme),
 • vrste in hitrosti plovila.

Posebnosti:

 • z doplačilom je kritje možno razširiti.

Zavarujemo lahko:

 • stroške dviganja in odstranitve potopljenega plovila,
 • inventar na plovilu,
 • škode, ki bi nastale v času prevoza po kopnem, med tekmovanji, med oddajanjem v najem ali pri poučevanju jadranja oz. vodenja plovila,

razširimo lahko tudi geografske meje kritja (osnovno kritje velja v Jadranskem morju).

Popusti in doplačila:

 • novejša plovila (do 5 let) – 5%,
 • mirovanje v marini, zaščiteni luki ali na komunalnem (suhem ) privezu – do 40%,
 • pogodbeni stalni letni privez v marini – 10%,
 • lastnik zavarovanec zavarovalnice – 10%,
 • bonus na ugoden škodni rezultat – 10% do 30%,
 • članstvo v klubih in društvih – 10% do 20%,
 • gotovinsko plačilo kasko zavarovanja -5%.