Po Jahtnem zavarovanju se zavarujejo plovila višjih vrednosti, zavarovanje morskega kaska in odgovornosti pa je namenjeno vsem preostalih plovilom.

Jahtno zavarovanje AdriaticSlovenica je nov produkt, namenjen predvsem zavarovanju dražjih plovil – jaht, od tod tudi njegovo ime Jahtno zavarovanje AdriaticSlovenica.

Ena izmed konkurenčnih prednosti je v tem, da Jahtno zavarovanje AdriaticSlovenica nudi 40-odstotni vstopni bonus. Druge zavarovalnice ta bonus nudijo šele po preteku določenega obdobja (največkrat po preteku 3 let). S tem je Jahtno zavarovanje AdriaticSlovenica občutno cenejše že na začetku, ob sicer že tako konkurenčni premiji.

Jahtno zavarovanje AdriaticSlovenica se deli na dva dela:

a) Zavarovanje odgovornosti plovila

S sklenitvijo zavarovanja odgovornosti lastnika ali pooblaščenega upravljavca je krita škoda, ki je posledica trčenja v drugo plovilo ali udarca v obalo (škoda na stvareh). Zavarovanje vključuje tudi izplačilo odškodnine za primer smrti in poškodbe oseb na zavarovanem plovilu in zunaj njega, ki nastane zaradi odgovornosti zavarovanega plovila.

Zavarovanje odgovornosti je obvezno za plovbo v vodah Italije in Hrvaške.

b) Kasko zavarovanje plovila

S sklenitvijo kasko zavarovanja plovila so zavarovana zavarovalna kritja:

  • Kritje proti vsem nevarnostim izgube ali poškodbe zavarovanega plovila.
  • Zavarovani so kopenski, rečni in trajektni prevozi plovila na prikolici, izguba ali poškodba plovila pri/v dvigovanju, navozu, doku, ladjedelnici in zimski hrambi.
  • Zavarovane so izguba, škoda ali stroški zaradi nevarnosti udeležbe na regati (če je to v polici navedeno).
  • Stroški odstranjevanja ali dviganja razbitin po nalogu oblasti.
  • Škode na motorjih.
  • Prikolica in prevoz plovila.
  • Najem plovila.