Vrste nezgod

Prometna nezgoda

Višine odškodnin v prometnih nezgodah so odvisne od različnih faktorjev:

 • ali je bil oškodovanec sopotnik, voznik, istočasno povzročitelj, pešec, kolesar, motorist…
 • ali je bil kot oškodovanec pod vplivom alkohola ali drugih nedovoljenih substanc,
 • ali je imel kot oškodovanec čelado, bil pripet z varnostnim pasom…
 • vrste telesnih poškodb, ki jih je utrpel oškodovanec,
 • procesi zdravljenja (fizikalne terapije, razne preiskave, kot so MR, EMG, RTG…),
 • dolžni zdravljenja,
 • aktivnosti v prostem času,
 • starosti,
 • utrpele duševne bolečine,
 • skaženost,
 • utrpeli primarni in sekundarni strah in
 • trajne posledice.

Delovna nezgoda

Višine odškodnin v delovnih nezgodah so odvisne od različnih faktorjev:

 • od nastanka delovne nezgode (v primeru sokrivde oškodovanca za nastanek nezgode),
 • vrste telesnih poškodb, ki jih je utrpel oškodovanec,
 • procesi zdravljenja (fizikalne terapije, razne preiskave, kot so MR, EMG, RTG…),
 • dolžni zdravljenja,
 • aktivnosti v prostem času,
 • starosti,
 • utrpele duševne bolečine,
 • skaženost,
 • utrpeli primarni in sekundarni strah in
 • trajne posledice.

Nezgoda pri pravni osebi ali javni površini

Višina odškodnine  je odvisne od različnih faktorjev:

 • od nastanka delovne nezgode (v primeru sokrivde oškodovanca za nastanek nezgode),
 • vrste telesnih poškodb, ki jih je utrpel oškodovanec,
 • procesi zdravljenja (fizikalne terapije, razne preiskave, kot so MR, EMG, RTG…),
  dolžni zdravljenja,
 • aktivnosti v prostem času,
 • starosti,
 • utrpele duševne bolečine,
 • skaženost,
 • utrpeli primarni in sekundarni strah in
 • trajne posledice.