PREDNOSTI in UGODNOSTI zavarovanja Dom AS

 • vsa zavarovanja na eni zavarovalni polici,
 • paketi zavarovanj po meri zavarovanca,
 • možnost družinskega nezgodnega zavarovanja,
 • bogato in široko kritje odgovornosti,
 • brezplačna Stanovanjska asistenca CORIS,
 • možnost zavarovanja nevarnosti v kmetijstvu,
 • sklenitev zavarovanja “na novo vrednost” brez doplačila,
 • premičnine, steklo in plesk so zavarovani tudi v kleteh, na podstrešju in pomožnih prostorih,
 • vključeno kritje stroškov čiščenja.

Zavarovanje Dom AS je celovito zavarovanje doma na eni polici. Zavarovanje je sestavljeno iz štirih sklopov, ki vas preprosto vodijo do sklenitve popolnega zavarovanja vašega doma.

1. sklop: Zavarovanje nepremičnin
2. sklop: Zavarovanje premičnin (stanovanjske in kmetijske)
3. sklop: Razširitve kritja
4. sklop: Zavarovanje potresa
Dodatna ugodnost za zavarovance – Stanovanjska asistenca CORIS

1. DOM AS – Zavarovanje nepremičnin

Zavarujejo se lahko različni objekti, kot so posamezno stanovanje v bloku oziroma večstanovanjski hiši, stanovanjske hiše, garaže, počitniške hiše, bivalni zabojniki, počitniške prikolice, bazeni, kmetijska gospodarska poslopja … Izbirate lahko med štirimi paketi, ki zajemajo naslednje nevarnosti:

 Paketi kritij zavarovanja   
Zavarovane nevarnosti in kritja A1 OŽJE
A2 STANDARDNO A3 OPTIMALNO A4 NADSTANDARDNO
Požar, strela, eksplozija in padec zračnega plovila
Vihar, toča, udarec zavarovančevega motornega vozila, manifestacija, demonstracija
Udarec tujega motornega vozila
Izginitev posameznih delov zgradbe (žlebovi, obrobe, polkna, zunanje enote klimatskih naprav ...)3%
Dodatna kritja, nevarnosti in razširitve:
D1 Izliv vodeºº3%+3%+
D2 Poplavaºººº
D3 Vdor meteorne vode, teža snega, padec drevesa, zemeljski plaz, snežni plazºº3%+3%+
D4 Vandalizemººº3%+
C11a Indirektni udar strele - instalacijeººº3%+
Vsa ostala C kritjaºººº
Potresºººº
Stroški za čiščenje, rušenje, odvoz3%+3%+3%+5%+
STANOVANJSKA ASISTENCA

Legenda oznak v preglednici:

•  vključeno v kritje do zavarovalne vsote, ki je navedena na polici

3% vključeno v kritje do 3 % oziroma 5 % zavarovalne vsote

+ možnost povišanja zavarovalne vsote

º  možnost vključitve kritja

 

2. DOM AS – Zavarovanje stanovanjskih premičnin

Zavarujejo se lahko stanovanjski predmeti, gotovina, dragocenosti, vrednostni papirji, umetniški predmeti, modeli in zbirke, hišni ljubljenčki, predmeti v turističnih sobah in apartmajih, počitniških prikolicah in bivalnih zabojnikih. Izbirate lahko med štirimi paketi, ki zajemajo naslednje nevarnosti:

 Paketi kritij zavarovanja   
Zavarovane nevarnosti in kritja A1 OŽJE
A2 STANDARDNO A3 OPTIMALNO A4 NADSTANDARDNO
Požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila
Vihar, toča, udarec zavarovančevega motornega vozila, manifestacija, demonstracija
Izliv vode, zemeljski plaz, snežni plaz
Udarec tujega motornega vozila
Vdor meteorne vode, teža snega, vandalizem, padec drevesa
Vlom in rop
Poplava
Odgovornost na območju Slovenije2.500+
Odgovornost na območju Evropeº10.000+20.000+30.000+
C1 Posredni in drugi stroškiºº3.000+5.000+
C2 Plesk, poslikave in oblogeºº3.000+5.000+
C3a Razbitje stekel stanovanjske zgradbeºº3.000+5.000+
C3b Razbitje sanitarne keramike in premičnih stekelºº500+1.000+
C8 Živila v zamrzovalnikihºº500+1.000+
C9 Motorna vozila in samohodni delovni stroji do 6kWººº2.000+
C10 Iztek tekočine (lekaža)ºº1.000+2.000+
C11b Indirektni udar strele - vsi gospodinjski aparati in napraveºº1.000+3.000+
Vsa druga C kritja iz 3. sklopaºººº
Potresºººº
Stroški čiščenja, rušenja, odvoza500+1.000+1.500+2.000+
STANOVANJSKA ASISTENCA CORIS

Legenda oznak v preglednici:

•  vključeno v kritje do zavarovalne vsote, ki je navedena na polici

3% vključeno v kritje do 3 % oziroma 5 % zavarovalne vsote

+ možnost povišanja zavarovalne vsote

º  možnost vključitve kritja

 

3. DOM AS – Zavarovanje kmetijskih premičnin

Zavarujete lahko tudi kmetijske premičnine, kot so kmetijska oprema, stroji in naprave, vključno s samohodnimi stroji do 6 kW, seno, slama, koruznica ipd., zaloge kmetijskih pridelkov in krmil, živali na kmetiji, traktorji in druga kmetijska mehanizacija nad 6 kW (8,16 KM) ter priključki. Izbirate lahko med štirimi paketi, ki zajemajo naslednje nevarnosti:

 Paketi kritij zavarovanja   
Zavarovane nevarnosti in kritja A1 OŽJE
A2 STANDARDNO A3 OPTIMALNO A4 NADSTANDARDNO
Požar, strela, eksplozija, padec zračnega plovila
Vihar, toča, udarec zavarovančevega motornega vozila, manifestacija, demonstracija
Izliv vode, zemeljski plaz, snežni plaz
Udarec tujega motornega vozila
Vdor meteorne vode, teža snega, vandalizem, padec drevesa
Vlom in rop
Škoda na zgradbi ob vlomu/ropu, zamenjava ključavnicºº1.000+1.500+
Poplava kmetijskih premičnin
ºººº
C3c Razbitje stekel kmetijskih objektov, turističnih sob in apartmajevºººº
Potresºººº
Stroški čiščenja, rušenja, odvoza500+
1.000+1.500+2.000+

Legenda oznak v preglednici:

•  vključeno v kritje do zavarovalne vsote, ki je navedena na polici

500 vključeno v kritje do zneska v evrih (npr. 500 EUR)

º  možnost vključitve kritja

 

4. DOM AS – Dodatna kritja in razširitve obsega kritja

Izbranemu paketu prvega oziroma drugega sklopa se lahko obseg zavarovanja tudi razširi. In sicer tako, da se zviša zavarovalna vsota kritij ali se dodajo nova zavarovalna kritja, ki so našteta v preglednici:
C1 – POSREDNI IN DRUGI STROŠKI
Povrnitev stroškov zaradi izgube najemnine
Stroški najema nadomestnega stanovanja
Stroški ponovnega projektiranja
Stroški ponovne izdelave osebnih dokumentov
Stroški zlorabe kartic
Večji stroški čiščenja in rušenja
Drugi stroški

C2 – PLESK, POSLIKAVE IN OBLOGE
C3 – RAZBITJE STEKLA
C3a – Razbitje stekel v stanovanjski zgradbi
C3b – Razbitje sanitarne keramike in premičnih stekel,
C3c – Razbitje stekel v kmetijskih objektih, turističnih sobah in apartmajih
C4 – ODGOVORNOST
C5 – GOSPODINJSKI APARATI IN DRUGE NAPRAVE
Posamični gospodinjski aparati in naprave
C5a – Paket 1: pralni, sušilni, pomivalni stroj, televizor, štedilnik, kuhalna plošča,
pečica, hladilnik
C5b – Paket 2: paket 1 + zamrzovalnik (skrinja in omara), klima naprava, avdio in
video naprave
C5c – Paket 3: paket 2 + sesalnik za prah, telefon, avtomatski telefonski odzivnik,
modem, mikrovalovna pečica, kuhinjska mikrovalovna pečica,
napa, plinski bojler
C6 – STROJELOMNO ZAVAROVANJE INSTALACIJ
C7 – ŽIVALI (psi, mačke, domače ptice, živali v terariju in živali v   akvariju)
C8 – ŽIVILA V ZAMRZOVALNIKU
C9 – MOTORNA VOZILA IN SAMOHODNI STROJI
C10 – IZTEK TEKOČINE (LEKAŽA)
C11 – INDIREKTNI UDAR STREL
C11a – Vse instalacije
C11b – Vsi gospodinjski aparati in naprave
C11c – Vse instalacije, gospodinjski aparati in naprave
C12 – DRUŽINSKO NEZGODNO ZAVAROVANJE
C13 – MEDICINSKI PRIPOMOČKI IN PROTEZE
C14 – GLASBILA

 

5. DOM AS – Dodatno zavarovanje potresa

Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari, ki nastane neposredno zaradi delovanja potresa. Višina zavarovalne premije je odvisna od:

 • območja, na katerem je zavarovana stvar (Slovenija je razdeljena v dve območji z različno potresno izpostavljenostjo),
 • leta gradnje – pri zavarovanju objektov,
 • franšize (soudeležba zavarovanca pri škodi) – višja franšiza od osnovne (2 %) pomeni nižjo premijo.

Brezplačna stanovanjska asistenca CORIS

 • Stanovanjska asistenca CORIS vam omogoča, da brezplačno, brez dodatnih stroškov in poti, predvsem pa hitro, 24 ur na dan in vse dni v letu pridobite pomoč pri nujnem popravilu ali sanaciji škode, nastale v vašem domu.
 • Zagotavlja vam brezplačno organizacijo obrtniške pomoči ter kritje prve ure dela in potnih stroškov izbranega obrtnika. Vključena so obrtniška dela vodoinštalaterja, mizarja, zidarja, steklarja, električarja, serviserja klimatskih naprav, ključavničarja, čistilnega servisa.
 • Stanovanjska asistenca CORIS krije tudi zagotovitev prevoza in stroške začasne namestitve, do zneska določenega v zavarovalnih pogojih Dom AS, če je zavarovana nepremičnina uničena ali tako poškodovana, da bivanje v njej ni mogoče.

DOM AS – Popusti

 • Popust na preventivne ukrepe (alarmne naprave),
 • popust na višino premije,
 • popust na trajanje zavarovanja,
 • popust na takojšnje plačilo,
 • paketni popusti glede na ostala sklenjena zavarovanja.